Sve

Ljudkonst är fantastisk konstart som direkt flyttar dig in i en parallell, fantasieggande värld där dina associationer står i centrum.

Och det är den världen Tentakel Förlag vill bjuda in dig i genom våra olika digitala ljudkonst produktioner.

Vill du bidra till den första digitala och visuella ljudkonst-boken för klimatet? Läs mer om projektet Provisoriskt för alltid/Forever provisional här!

VÅRA SENASTE PROJEKT